POLSKO-UKRAIŃSKIE DNI EDUKACJI, NAUKI I INNOWACYJNOŚCI - KIJÓW, 6-7 KWIETNIA 2017

Polsko-Ukraińskie
DNI EDUKACJI, NAUKI I INNOWACYJNOŚCI

Kijów, 6-7 kwietnia 2017

Galeria

Pawilon Study in Poland najbardziej oblegany na targach Osvita ta kar’era

"Polsko-Ukraińskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji"

Kwiaty pod pomnikiem profesora Świętosławskiego

Obrady plenarne

Wymiana doświadczeń przy „okrągłych stołach”

Dzień Informacyjny „Energia i środowisko w programie Horyzont 2020”

Koncert „Warszawa w Kijowie” na finał

Gość specjalny koncertu Kasia Moś, reprezentantka Polski na Konkursie Eurowizji Piosenki Eurowizji 2017

Konferencja prasowa

 

Patronat Honorowy

Lilia Hryniewicz
Minister Edukacji i Nauki Ukrainy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

Forum rektorów


Asocjacja Rektorów Wyższych
Technicznych Uczelni Ukrainy


Konferencja Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych

Uczelnia - gospodarz


Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy
"Kijowski Instytut Politechniczny im. Igora Sikorsky'ego"

Partnerzy
Fundacja Edukacyjna Perspektywy