POLSKO-UKRAIŃSKIE DNI EDUKACJI, NAUKI I INNOWACYJNOŚCI - KIJÓW, 6-7 KWIETNIA 2017

Polsko-Ukraińskie
DNI EDUKACJI, NAUKI I INNOWACYJNOŚCI

Kijów, 6-7 kwietnia 2017

Patronat Honorowy

Lilia Hryniewicz
Minister Edukacji i Nauki Ukrainy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Forum rektorów

Asocjacja Rektorów Wyższych Technicznych Uczelni Ukrainy
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Uczelnia - gospodarz


Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy
"Kijowski Instytut Politechniczny im. Igora Sikorsky'ego"

Partnerzy

Fundacja Edukacyjna