POLSKO-UKRAIŃSKIE DNI EDUKACJI, NAUKI I INNOWACYJNOŚCI - KIJÓW, 6-7 KWIETNIA 2017

Polsko-Ukraińskie
DNI EDUKACJI, NAUKI I INNOWACYJNOŚCI

Kijów, 6-7 kwietnia 2017

Program

Polsko-Ukraińskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacyjności

Organizatorzy:
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT)
Asocjacja Rektorów Wyższych Technicznych Uczelni Ukrainy (ARWUTU)
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE "Horyyzont 2020"
Centrum Ukraińsko-Polskie Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskego
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

Języki robocze: polski, ukraiński, angielski
Na sesjach plenarnych i "okrągłych stołach" nr. 1-2, 4-7
zapewnione będzie tłumacznie symultaniczne polsko-ukraińskie

Miejsce: Kijów, 5-7 kwietnia 2017

(wg stanu na 04.04.2017)

Środa
5 kwietnia 2017

Cały dzień:
przyjazd uczestników z Polski, transfer z lotniska, zakwaterowanie w hotelach
16:30 – 17:30

Spotkanie organizacyjne delegacji KRPUT
miejsce: Kijów, hotel "Dnipro", ul. Chreszczatik 1/2, sala "Bizancja" (II pietro)

Wieczorem

Czas wolny


Czwartek
6 kwietnia 2017

Prezentacje Polskich Uczelni

11:00 - 11:45

Uroczyste otwarcie targów "Osvita ta kar'era"
miejsce: Kijów, "Ukraiński Dom", ul. Chreszczatik 2

W uroczystości bierze udział delegacja władz i organizatorzy polskiego pawilonu:

 • Jan Piekło, ambasador RP na Ukrainie
 • Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"
11:45 - 12:15

Zwiedzanie polskiego pawilonu i stoisk innych krajów

13:10 - 13:30

Przejazd delegacji oficjalnej do Politechniki Kijowskiej

II Forum Rektorów
Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy

10:30

Przejazd delegacji KRPUT z hotelu na miejsce obrad w Politechnice Kijowskiej
miejsce zbiórki: Kijów, hall hotelu "Dnipro", ul. Chreszczatik 1/2

11:00 - 11:30

Rejestracja na Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polskich i Ukrainy

11:30 - 12:45

Sesja robocza delegacji KRPUT i ARWUTU

Przełomowe projekty międzynarodowej współpracy naukowej, technologicznej i innowacyjnej uczelni technicznych Polski i Ukrainy: satelity uczelniane, technologie kosmiczne, bezpieczeństwo cybernetyczne i bezpieczeństwo jądrowe, czysta woda, energia odnawialna

miejsce: Sala Senatu Politechniki Kijowskiej, ul. Prospekt Peremogi 37, Gmach nr 1

Prowadzący:

 • prof. Michailo Zgurovsky, przewodniczący Asocjacji Rektorów Wyższych Technicznych Uczelni Ukrainy (ARWUTU), rektor Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorsky'ego "KPI"
 • prof. Tadeusz Słomka, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Mówcy:

 • prof. Michailo Ilczenko, prorektor Politechniki Kijowskiej: Program kosmiczny Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego
 • Mirosław Krekota: Nowoczesne konstrukcje lotnicze i motoryzacyjne. Tucana Engineering – współpraca Polski i Ukrainy
 • Oleksij Novikov: prorektor Politechniki Kijowskiej: Bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Jewgen Pismiennyj: Rola Ukrainy w zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego na świecie
 • Igor Michaiłowicz Astrelin: Współpraca Polski i Ukrainy w zakresie „Czysta Woda”
 • Oleksandr Stanisławowicz Jandulińskij: Energetyka odnawialna i projekt „Polska pomoc”
12:45 - 13:45

Lunch
miejsce: Klub Profesorski „Alma Mater”

14:00 – 15:20

Uroczyste otwarcie Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polskich i Ukrainy
miejsce: Sala Senatu Politechniki Kijowskiej, ul. Prospekt Peremogi 37, Gmach nr 1

Wystąpienia gospodarzy Forum:

 • prof. Michailo Zgurovsky, przewodniczący Asocjacji Rektorów Wyższych Technicznych Uczelni Ukrainy (ARWUTU), rektor Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego „KPI”
 • prof. Tadeusz Słomka, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wystąpienia gości oficjalnych:

 • przedstawiciel Administracji Prezydenta Ukrainy (tbc)
 • przedstawiciel Rady Najwyższej Ukrainy (tbc)
 • przedstawiciel Rady Ministrów Ukrainy (tbc)
 • Lilia Hrynewycz, minister edukacji i nauki Ukrainy (tbc)
 • Jan Piekło, ambasador RP na Ukrainie
 • przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy (tbc)
 • prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP
 • prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący KRASP
15:20 - 16:00

Przerwa kawowa (plus pamiątkowe zdjęcie i konferencja prasowa)

16:00 - 17:50

Sesja plenarna Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy
miejsce: Sala Senatu Politechniki Kijowskiej

Prowadzący:

 • prof. Michailo Zgurovsky, przewodniczący Asocjacji Rektorów Wyższych Technicznych Uczelni Ukrainy (ARWUTU), rektor Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorsky'ego „KPI”
 • prof. Tadeusz Słomka, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Mówcy:

 • prof. Gennadij Pivniak, wiceprzewodniczący ARWUTU, rektor Uniwersytetu Górniczego w Dnipro: Doświadczenia współpracy Narodowego Uniwersytetu Górniczego z uczelniami Polski
 • prof. Tomasz Łodygowski, wiceprzewodniczący KRPUT, rektor Politechniki Poznańskiej: Rozwój polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej w dziedzinie zaawansowanych technologii
 • prof. Jurij Bobalo, rektor Politechniki Lwowskiej: Współpraca Narodowego Uniwersytetu Technicznego “Politechnika Lwowska” z uczelniami polskimi w ramach programu “Erasmus+”
 • prof. Marek Tukiendorf, wiceprzewodniczący KRPUT, rektor Politechniki Opolskiej: Możliwości współpracy w ramach projektów narodowych Polska-Ukraina - finansowanie badań
 • prof. Evstahij Krizhanivskyj, rektor Iwano-Frankowskiego Uniwersytetu Ropy Naftowej i Gazu: Uczelnie techniczne Polski i Ukrainy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Europy
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”: Autostrada edukacyjna Polska-Ukraina – projekt w budowie
 • prof. Jewgen Sokol, rektor Politechniki Charkowskiej: Kształcenie kadr inżynierskich na wysokim poziomie przygotowania matematyczno-fizycznego dla przemysłu wysokich technologii
 • dr Wolodymir Gnat, dyrektor generalny korporacji Park Narodowy „Politechnika Kijowska”
 • dr Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK „Horyzont 2020”: Działając wspólnie zwiększamy szanse sukcesu
 • dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE
18:00 - 19:30

Przyjęcie okolicznościowe dla uczestników Forum Rektorów
miejsce: Muzeum Politechniczne KPI, gmach nr 6

Piątek
7 kwietnia 2017

8:15
Odjazdy z hotelu na miejsce obrad w Politechnice Kijowskiej
9:15
miejsce zbiórki: hall hotelu „Dnipro”, ul. Chreszczatik 1/2

Obrady "okrągłych stołów"

9:00 – 14:00

Forum Rektorów – obrady równoległe w ramach „okrągłych stołów”
miejsce: Politechnika Kijowska

Uwaga: w godzinach 9:00 – 15:00 w gmachu głównym Politechniki Kijowskiej (gmach nr 1) działać będzie punkt informacyjny, w którym dyżurować będą studenci i pracownicy KPI służący pomocą wszystkim uczestnikom Forum Rektorów. Obrady „okrągłych stołów” odbywać się będą w salach i audytoriach położonych od siebie w odległości maksimum 10-minutowego spaceru.

10:00 - 13:00

"Okrągły stół" nr 1

Umiędzynarodowienie jako kluczowy czynnik rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego – wyzwania stojące przed uczelniami Polski i Ukrainy
miejsce: Biblioteka Naukowo-Techniczna, sala nr 12

Prowadzący:

 • prof. Marek Tukiendorf, wiceprzewodniczący KRPUT, rektor Politechniki Opolskiej
 • prof. Jewgen Sokol, rektor Politechniki Charkowskiej
 • prof. Sergey Sidorenko, prorektor Politechniki Kijowskiej

Mówcy:

 • prof. Artur Rusowicz, prodziekan ds. ogólnych, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
 • przedstawiciele uczelni ukraińskich

Ok. 13:00 Zakończenie obrad „okrągłego stołu” nr 1.
Przejście na lunch i koncert finałowy do budynku Centrum Kultury i Sztuki Politechniki Kijowskiej.

10:00 - 13:00

"Okrągły stół" nr 2

Europejska akredytacja programów inżynierskich i rankingi studiów w zakresie Engineering&Technology
miejsce: Gmach nr 1, sala 155

Prowadzący:

 • prof. Tomasz Łodygowski, wiceprzewodniczący KRPUT, rektor Politechniki Poznańskiej
 • prof. Gennadij Pivniak, wiceprzewodniczący ARWUTU, rektor Uniwersytetu Górniczego w Dnipro

Mówcy:

 • Mykola Kiriukhin, przewodniczący Związku Naukowych i Inżynierskich Stowarzyszeń Ukrainy: Rola europejskich i narodowych federacji inżynierskich w systemie niezależnej oceny
 • prof. Bohdan Macukow, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT)
 • B. W. Strutinsky, pierwszy wiceprezydent Akademii Nauk Inżynierskich Ukrainy: Doświadczenia wdrażania europejskiego paszportu inżyniera i włączania programów inżynierskich do rejestru INDEX
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, wiceprezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence: Europejski ranking kierunków studiów w zakresie Engineering & Technology
 • Prof. Krzysztof Wojdyga, dziekan, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
 • W. K. Dola, kierownik katedry Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Gospodarsytwa Miejskiego im. O. M. Beketova: Praktyczne doświadczenia akredytacji europejskiej według standardów ENAEE i uzyskiwania certyfikatu EURACE
 • Bogdan Duda, dyrektor Centrum Niezależnej Akredytacji Programów Inżynierskich: Wykorzystanie europejskich możliwości dla stworzenia systemu niezależnej akredytacji edukacji inżynierskiej na Ukrainie

Ok. 13: 00 Zakończenie obrad „okrągłego stołu” nr 2.
Przejście na lunch i koncert finałowy do budynku Centrum Kultury i Sztuki Politechniki Kijowskiej.

10:00 - 13:00

"Okrągły stół" nr 3 - obrady w języku angielskim

Erasmus+ opportunities for Ukrainian and Polish higher education institutions – a good start for long-term cooperation
miejsce: Gmach nr 6, sala posiedzeń Rady Administracyjnej KPI

Prowadzący:

 • Beata Skibińska, zastępca dyrektora Pionu Szkolnictwo Wyższe, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
 • Angela V. Piatova, International Collaboration Department, National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraina

Mówcy:

 • Beata Skibińska, zastępca dyrektora programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Polska: International Credit Mobility between Ukrainian and Polish HEIs in the Erasmus+ programme
 • Tatiana Kuczinska, naczelnik Wydziału Akademickiej Mobilności Studentów KPI im. Igora Sikorsky'ego: Akademicka mobilność w KPI im. Igora Sikorsky'ego
 • Agnieszka Możejko, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, koordynatorka programu Erasmus+, Uniwersytet Zielonogórski
 • Svietłana Shitikova, Narodowe Biuro Erasmus+ na Ukrainie: Capacity Building in Higher Education projects with participation of Ukrainian and Polish HEIs
 • prof. Teofil Jesionowski, prorektor ds. edukacji ustawicznej, Politechnika Poznańska: Poznan Univeristy of Technology (PUT) Experience in E+, KA2
 • Oksana Kovtun, kierownik Działu Projektów Międzynarodowych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Grigorija Skovorodi w Perejasławiu Chmielnickim: Doświadczenia udziału w programie Erasmus+
 • Mariusz Mazurkiewicz, koordynator projektu QUAERE, Politechnika Wrocławska: System zapewnienia jakości na Ukrainie – na podstawie standardów i wymogów ENQA
 • Ok. 13:00 Zakończenie obrad „okrągłego stołu” nr 3.
  Przejście na lunch i koncert finałowy do budynku Centrum Kultury i Sztuki Politechniki Kijowskiej.

  10:00 - 13:00

  "Okrągły stół" nr 4

  Podwójne dyplomy – współpraca uczelni technicznych Polski i Ukrainy w zakresie dydaktyki
  miejsce: Biblioteka Naukowo-Techniczna, centrum studenckie „BELKA”

  Prowadzący:

  • prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej, przewodniczący Komisji Międzynarodowej KRPUT
  • prof. Evstahij Krizhanivskyj, rektor Iwano-Frankowskiego Uniwersytetu Ropy Naftowej i Gazu

  Mówcy:

  • prof. Andrzej Dziedzic, prorektor ds. nauczania, Politechnika Wrocławska: Wprowadzanie podwójnych dyplomów na kierunkach technicznych – doświadczenia i zamierzenia Politechniki Wrocławskiej
  • Vołodymirovich Jasnij, rektor Politechniki Tarnopolskiej im. Iwana Puliuja
  • prof. Katarzyna Rostek, prodziekan ds. studiów, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska: Na styku technologii i zarządzania – nowy program kształcenia na Wydziale Zarządzania PW
  • Oleksandr Zbruckij, dziekan Wydziału Systemów Lotniczych i Kosmicznych, Politechnika Kijowska
  • Monika Wnęk, Dział Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  • Tatyana Kuchynska, naczelnik sekcji ds. mobilności akademickiej, Politechnika Kijowska

  Ok. 13:00 Zakończenie obrad „okrągłego stołu” nr 4.
  Przejście na lunch i koncert finałowy do budynku Centrum Kultury i Sztuki Politechniki Kijowskiej

  10:00 - 13:00

  "Okrągły stół" nr 5

  Europejskie sieci start-upów i tworzenie silnych środowisk innowacyjnych
  miejsce: Gmach nr 6, Centrum Przedsiębiorczości Innowacyjnej, Park Naukowy „Politechnika Kijowska”

  Prowadzący:

  • prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  • Katarzyna Walczyk-Matuszczyk, wicedyrektor KPK „Horyzont 2020”, prezes stowarzyszenia TOP-500 Innovators
  • Inna Maliukova, dyrektor Ukraińskiego Instytutu Technologii Informacyjnych w Edukacji, kierownik Start-up Szkoły „Sikorsky Challenge”

  Mówcy:

  • Wołodymir Gnat, dyrektor generalny korporacji Park Naukowy „Politechnika Kijowska”: Środowisko innowacyjne Politechniki Kijowskiej: doświadczenia i perspektywy europejskiej współpracy
  • Przemysław Sękalski, Director of IT Centre of Lodz University of Technology
  • dr Bianka Siwińska, dyrektor wykonawcza, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”:
  • Rola NGOs w europejskim eco-systemie wspierania innowacji
  • Inna Maliukova, dyrektor Ukraińskiego Instytutu Technologii Informacyjnych w Edukacji, kierownik Start-up Szkoły „Sikorsky Challenge”: Sieć Start-up szkół uczelni ukraińskich. Perspektywy udziału Start-up szkoły „Sikorsky Challenge” w rozwoju sieci międzynarodowej
  • Wołodymir Grabko, rektor Politechniki w Winnicy: Regionalny aspekt rozwoju sieci Start-up szkół na Ukrainie
  • dr Kinga Kurowska, pełnomocnik rektora ds. rozwoju innowacyjnych form kształcenia, Politechnika Warszawska: Innowacyjne metody nauczania i Student-Centred Learning dla rozwoju postaw przedsiębiorczych u studentów
  • Igor Lencow, prorektor ds. naukowych Politechniki Nadazowskiej w Mariupolu: Rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej w warunkach miasta Mariupola

  Ok. 13:00 Zakończenie obrad „okrągłego stołu” nr 5.
  Przejście na lunch i koncert finałowy do budynku Centrum Kultury i Sztuki Politechniki Kijowskiej

  9:00 - 14:00

  "Okrągły stół" nr 6

  Dzień Informacyjny „EaP Plus – Horizon 2020 INFO DAY” Energy & Environment
  miejsce: Sala Senatu Politechniki Kijowskiej, gmach nr 1

  Prowadzący:

  • dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK „Horyzont 2020” w Polsce
  • prof. Jacek Namieśnik, wiceprzewodniczący KRPUT, rektor Politechniki Gdańskiej
  • prof. Jurij Bobalo, rektor Politechniki Lwowskiej

  Mówcy:

  • prof. Sergey Szukajew, ekspert KPK „Horyzont 2020” na Ukrainie
  • dr Maria Śmietanka, ekspert KPK „Horyzont 2020” w Polsce
  • dr Magdalena Głogowska, ekspert KPK „Horyzont 2020” w Polsce
  • przedstawiciele uczelni/firm polskich i ukraińskich

  Dzień informacyjny zakończy spotkanie brokerskie dotyczące konkursów z obszaru energii i środowiska PR Horyzont 2020.

  Uwaga: Szczegółowe informacje na temat programu i zasad rejestracji na EaP INFO DAY znajdują się na stronach:
  https://www.eap-plus.eu/object/event/47 oraz http://ncp.kpi.ua/infoday/

  10:00 - 13:00

  "Okrągły stół" nr 7

  Nowoczesna edukacja prawna – specyfika uczelni technicznych
  miejsce: Biblioteka Naukowo-Techniczna, sala nr 1

  Prowadzący:

  • dr Krzysztof Koźmiński, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
  • prof. Anatolij Mielniczenko, dziekan Wydziału Socjologii i Prawa, Politechnika Kijowska

  Mówcy:

   przedstawiciele uczelni polskich i ukraińskich

  13:00 - 13:20

  Podsumowanie obrad „okrągłych stołów”

  • prof. Siergiej Sidorenko, prorektor Poliltechniki Kijowskiej
  • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”
  13:20 - 14:15

  Sandwich-lunch dla uczestników obrad „okrągłych stołów”
  miejsce: Centrum Kultury i Sztuki Politechniki Kijowskiej

  Koncert Finałowy

  14:15 - 17:00

  „Warszawa w Kijowie” – koncert finałowy Polsko-Ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacji
  miejsce: Centrum Kultury i Sztuki Politechniki Kijowskiej

  W programie koncertu między innymi:

  • Chór Politechniki Kijowskiej
  • Zespół nowoczesnej choreografii HD Team
  • Zespół Bandurzystek Politechniki Kijowskiej
  • Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

  Gość specjalny: Kasia Moś – reprezentantka Polski w Konkursie Eurowizji Kijów 2017

  Ok. godz. 17:00 Zakończenie koncertu

  17:00
  Dyskoteka
  17:00 - 18:30

  Spotkania towarzyskie uczestników Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy
  miejsce: Klub Profesorski „Alma Mater”

  ok. 18:30

  Wyjazd delegacji KRPUT do hoteli

  Sobota
  8 kwietnia 2017

  Do południa

  program indywidualny (wizyta na targach lub zwiedzanie miasta) i check-out

  12:15

  Zbiórka w hallu hotelu Dnipro i odjazd na lotnisko

  Patronat Honorowy

  Lilia Hryniewicz
  Minister Edukacji i Nauki Ukrainy

  Jarosław Gowin
  Wiceprezes Rady Ministrów,
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

  Forum rektorów


  Asocjacja Rektorów Wyższych
  Technicznych Uczelni Ukrainy


  Konferencja Rektorów
  Polskich Uczelni Technicznych

  Uczelnia - gospodarz


  Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy
  "Kijowski Instytut Politechniczny im. Igora Sikorsky'ego"

  Partnerzy
  Fundacja Edukacyjna Perspektywy