Organizatorzy

Fundacja Edukacyjna Perspektywy - Fundacja non-profit działająca od 1998 r. w obszarze nauki, edukacji i wyrównywania szans. Jej głównym celem jest wspieranie rozwoju potencjału młodych ludzi i polskiego oraz światowego szkolnictwa wyższego. Działania Fundacji koncentrują się wokół budowania jakości akademickiej (rankingi szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, działalność IREG), promocji polskich uczelni na granicą i wspierania ich internacjonalizacji (program "Study in Poland").


Partnerzy

krput
ksse
frse
pti

Partners of
Forum and Ranking
of Engineering Studies

krput ksse frse pti aptiv

Organizer

perspektywy

media partner

gazeta prawna