Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 1-2 grudnia 2016

Laureaci

Elsevier Research Impact Awards 2016 - Laureaci

1 grudnia br. podczas gali w ramach konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą” wręczono Elsevier Research Impact Awards 2016. Przedstawiamy Laureatów w sześciu kategoriach oraz uzasadnienie przyznania nagród.

Life Sciences / Agicultural Sciences
Uniwersytet Jagielloński

W okresie 2013-2015 zostało zindeksowanych 438 publikacji, co przekłada się na 22,2% wzrost dla tego okresu. Jednocześnie liczba publikujących autorów wyniosła 673, co oznacza 44,6 % wzrost. Wszystkie publikacje w tej dyscyplinie były średnio cytowane 1,35 razy częściej w stosunku do średniej cytowalności światowej.

5,5% publikacji z UJ w niniejszej kategorii zostało opublikowanych wśród 10% czasopism o największym wpływie w danej dyscyplinie. To przełożyło się na bardzo wysoki udział 16,4% publikacji pośród 10% najczęściej cytowanych publikacji w wybranych dyscyplinach.

23,3% publikacji znalazła się wśród 10% najczęściej czytanych publikacji w ciągu ostatnich trzech lat na świecie. Oznaczać to może wysoką cytowalność tych publikacji również w przyszłości. W tej chwili wskaźnik czytelnictwa dla tych publikacji jest o 59% wyższy niż średnia światowa w tej dyscyplinie i wynosi 1,59.

Najczęściej cytowanymi były prace Katarzyny Ostapowicz z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej i Agaty Rudolf z Instytutu Nauk o Środowisku.

Istotnym czynnikiem wpływającym na cytowalność jest współpraca międzynarodowa. W poniższej tabeli widzimy jak bardzo poziom cytowań (ostatnia kolumna) zależy od rodzaju współpracy (lub jej braku). Dla publikacji z jednym autorem poziom cytowań wynosi tylko 56% średniej światowej, podczas gdy na drugim biegunie znajdują się cytowania publikacji powstałych w wyniku współpracy międzynarodowej – cytowalność na poziomie 170% średniej światowej.

Engineering and Technology
Politechnika Śląska

Dyscyplina ta bardzo mocno się rozwija w Polsce w ostatnich latach, patrząc z perspektywy liczby publikacji oraz liczby autorów. Jednocześnie wzrasta widoczność polskich publikacji w świecie oraz ich cytowalność.

Publikacje Politechniki Śląskiej w ostatnich trzech latach były najwyżej cytowane spośród wszystkich polskich uczelni ocenianych w zakresie Engineering and Technology. Cytowalność ta osiągnęła poziom dwukrotnie wyższy niż światowa średnia cytowań w tej dziedzinie. Szczególnie wysoki wpływ zanotowały publikacje z zakresu automatyzacji procesów produkcji oraz wykorzystania modeli matematycznych do zarządzania produkcją.

W okresie 2013-2015 zostało zindeksowanych 2465 publikacji, co przekłada się na 43% wzrost dla tego okresu. Jednocześnie liczba publikujących autorów wyniosła 1489, co oznacza 38% wzrost. Wszystkie publikacje w tej dyscyplinie były średnio cytowane 2,18 razy częściej w stosunku do średniej cytowalności światowej.

9,9% publikacji z Politechniki Śląskiej w niniejszej kategorii zostało opublikowanych wśród 10% czasopism o największym wpływie w danej dyscyplinie. To przełożyło się na udział 10,9% publikacji pośród 10% najczęściej cytowanych publikacji w wybranych dyscyplinach.

14,7% publikacji znalazło się wśród 10% najczęściej czytanych publikacji w ciągu ostatnich trzech lat na świecie. Oznaczać to może wysoką cytowalność tych publikacji również w przyszłości. W tej chwili wskaźnik czytelnictwa dla tych publikacji wynosi 114% średniej światowej w tej dyscyplinie.

Najczęściej cytowane były prace Krzysztofa Herbusia i Piotra Ociepki z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Istotnym czynnikiem wpływającym na cytowalność jest współpraca międzynarodowa. W przypadku Politechniki Śląskiej plasuje się ona na poziomie 148% średniej światowej. Jednak to nie współpraca międzynarodowa spowodowała, że cytowalność prac PŚ jest na tak wysokim poziomie, lecz publikacje jej własnych autorów. Jak widzimy poniżej, publikacje pojedynczych autorów oraz publikacje powstałe w wyniku współpracy autorów z Politechniki Śląskiej dały najwyższe wskaźniki cytowań: odpowiednio 214% oraz 254%.

Humanities
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Laureat jest liderem w zakresie Humanities, jeśli chodzi o przyrost publikacji w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus oraz w liczbie nowych autorów, którzy publikują w międzynarodowych czasopismach. Te wzrosty były kilkakrotnie większe niż w innych uczelniach. Na szczególne wyróżnienie zasługują publikacje z dziedziny archeologii oraz kognitywistyki.

W okresie 2013-2015 zostało zindeksowanych 41 publikacji, co przekłada się na 183% wzrost dla tego okresu. Jednocześnie liczba publikujących autorów wyniosła 35, co oznacza 133% wzrost. Wszystkie publikacje w tej dyscyplinie były średnio cytowane 1,03 razy częściej w stosunku do średniej cytowalności światowej.

2,9% publikacji z UKSW w niniejszej kategorii zostało opublikowanych wśród 10% czasopism o największym wplywie w danej dyscyplinie. To przełożyło się na udział 7.3% publikacji pośród 10% najczęściej cytowanych publikacji w wybranych dyscyplinach.

4.9% publikacji, znalazła się wśród 10% najczęściej czytanych publikacji w ciągu ostatnich trzech lat na świecie. Oznaczać to może wysoką cytowalność tychże publikacji również w przyszłości. W tej chwili wskaźnik czytelnictwa dla tych publikacji wynosi 76% średniej światowej w tej dyscyplinie.

Pomimo iż najwięcej publikacji powstało o obszarze filozofii, etyki i religii to jednak najwyżej cytowane było 7 prac z zakresu historii i archeologii – 3,07 średniej światowej cytowalności.

Najczęściej cytowanymi były prace Dominiki Kuraś i Jana Cieciucha z Instytutu Psychologii.

Istotnym czynnikiem wpływającym na cytowalność jest współpraca międzynarodowa. W poniższej tabeli widzimy jak bardzo poziom cytowań (ostatnia kolumna) zależy od rodzaju współpracy (lub jej braku). Dla publikacji z jednym autorem poziom cytowań wynosi tylko 38% średniej światowej podczas gdy na drugim biegunie znajdują się cytowania publikacji powstałych w wyniku współpracy międzynarodowej – cytowalność na poziomie 402% średniej światowej.

Medical Sciences
Politechnika Poznańska

Rozwój medycyny nierozerwalnie związany jest z postępem badań w materiałoznawstwie i inżynierii. Stąd duży udział uczelni technicznych w publikacjach w tej dyscyplinie. Laureatem nagrody jest politechnika, która w ostatnich trzech latach silnie rozwinęła aktywność w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Okazuje się , że inwestycje w nowe laboratoria przełożyły się na publikacje, które są bardzo wysoko cytowane w naukach medycznych.

Najczęściej cytowanymi publikacjami były te z obszaru Health sciences, których autorami są naukowcy z Wydziału Technologii Chemicznej, m.in. Jerzy Stefanowski, Małgorzata Jasiulewicz – Kaczmarek, Jerzy Brzeziński.

Istotnym czynnikiem wpływającym na cytowalność jest zazwyczaj współpraca międzynarodowa. Dla publikacji powstającej przy współpracy wyłącznie pracowników Politechniki Poznańskiej wynosi on 133% średniej światowej, a podczas gdy współpracują z innymi ośrodkami w kraju, ta średnia wzrasta do 200%.Publikacje powstałe w wyniku współpracy międzynarodowej – ich cytowalność jest na poziomie 232% średniej światowej. Warto zaznaczyć tu fakt, iż prace indywidualnych autorów były bardzo wysoko cytowane i osiągnęły 303% średniej światowej cytowalności w swojej dyscyplinie.

Natural Sciences
Politechnika Częstochowska

Obszar nauk ścisłych jest bardzo szeroki: od fizyki, astronomii, biologii, przez chemię aż po informatykę i matematykę. Wszystkie te dziedziny są obecne w większości polskich uniwersytetów i politechnik, stąd konkurencja w tej dyscyplinie jest bardzo duża.W ostatnich trzech latach na Politechnice Częstochowskiej bardzo szybko rosła liczba pracowników publikujących w uznanych międzynarodowych czasopismach. To przełożyło się na znaczący wzrost liczby afiliowanych publikacji. Na decyzję o przyznaniu nagrody najbardziej wpłynęła widoczność publikacji z informatyki oraz matematyki, które pod względem cytowań nie miały sobie równych w Polsce.

W okresie 2013-2015 zostało zindeksowanych 1.132 publikacji, co przekłada się na 42,7 procentowy wzrost dla tego okresu. Jednocześnie liczba publikujących autorów wyniosła 659, co oznacza 26,1 procentowy wzrost. Wszystkie publikacje w tej dyscyplinie były średnio cytowane 1,85 razy częściej w stosunku do średniej cytowalności światowej.

12.1% publikacji znalazła się wśród 10% najczęściej czytanych publikacji w ciągu ostatnich trzech lat na świecie. Oznaczać to może wysoką cytowalność tychże publikacji również w przyszłości. W tej chwili wskaźnik czytelnictwa dla tych publikacji jest o 12% wyższy niż średnia światowa w tej dyscyplinie i wynosi 1.12.

Dwie dziedziny wybijają się pod względem średniej cytowalności w skali światowej. Pierwszą z nich jest Computer and Information Sciences, a drugą matematyka. Ta pierwsza z ilością 257 prac była cytowana 4,92 razy częściej niż świat, a druga z ilością 176 prac była cytowana 6,27 raza częściej niż świat.

Najczęściej cytowanymi były prace Roberta K. Nowickiego, Marcina Zalasińskiego i Marcina Gabryela z Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych.

Istotnym czynnikiem wpływającym na cytowalność jest współpraca międzynarodowa. Dla publikacji z jednym autorem poziom cytowań wynosi tylko 84% średniej światowej, podczas gdy na drugim biegunie znajdują się cytowania publikacji powstałych w wyniku współpracy międzynarodowej – cytowalność na poziomie 414% średniej światowej. Publikacje powstałe w wyniku współpracy na poziomie uczelni lub kraju cytowane były podobnie – 133 oraz 130% średniej światowej.

Social Sciences
Politechnika Gdańska

Wzrost interdyscyplinarności badań implikuje przenikanie się dziedzin i dyscyplin naukowych oraz zwiększa zakres zainteresowań badawczych w różnych kierunkach. W kategorii Social Sciences mamy szeroką reprezentację uczelni różnych typów.

Publikacje Politechniki Gdańskiej mają jedne z najwyższych wskaźników współpracy międzynarodowej. Dodatkowo bardzo wysoki odsetek tych publikacji pojawia się w prestiżowych czasopismach, co przekłada się na wysoką widzialność i poziom cytowań. Największy wpływ na przyznanie nagrody miały publikacje z zakresu efektywności w szkolnictwie wyższym oraz te badające zachowania użytkowników nowych technologii, zaprezentowane podczas ubiegłorocznej konferencji Human System Interaction.

W okresie 2013-2015 zostało zindeksowanych 67 publikacji co przekłada się na 100 procentowy wzrost dla tego okresu. Jednocześnie liczba publikujących autorów wyniosła 75 co oznacza 383 procentowy wzrost. Wszystkie publikacje w tej dyscyplinie były średnio cytowane 3,10 razy częściej w stosunku do średniej cytowalności światowej.

27% publikacji z Politechniki Gdańskiej w niniejszej kategorii zostało opublikowanych wśród 10% czasopism o największym wplywie w danej dyscyplinie. To przełożyło się na 11.9% publikacji pośród 10% najczęściej cytowanych publikacji w wybranych dyscyplinach.

11.9% publikacji znalazła się wśród 10% najczęściej czytanych publikacji w ciągu ostatnich trzech lat na świecie. Oznaczać to może wysoką cytowalność tychże publikacji również w przyszłości. W tej chwili wskaźnik czytelnictwa dla tych publikacji jest o 47% wyższy niż średnia światowa w tej dyscyplinie i wynosi 1.47. Wśród najczęściej cytowanych autorów: Aleksandra Parteka i Joanna Wolszczak – Derkacz, Jacek Namieśnik we współpracy z Aleksandrem Orłowskim z Wydziału Zarządzania i Ekonomii.

Istotnym czynnikiem wpływającym na cytowalność jest współpraca międzynarodowa. Dla publikacji z jednym autorem poziom cytowań wynosi tylko 67% średniej światowej podczas, gdy na drugim biegunie znajdują się cytowania publikacji powstałych w wyniku współpracy międzynarodowej – cytowalność na poziomie 702% średniej światowej. Publikacje powstałe w wyniku współpracy na poziomie uczelni były cytowane średnio 2.3 razy, średnia światowa natomiast publikacje z innymi ośrodkami w kraju cytowane były na poziomie tylko 22% średniej światowej.

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Partner instytucjonalny

Bank Zachodni WBK realizuje program Santander Universidades w Polsce