The third consecutive conference “Polish Universities in International Perspective –Rankings and Strategic Management of University” will take place in Warsaw at the Novotel Centrum hotel on 3rd and 4th December 2018.

Registration will open in mid-October

Polish Universities in International Perspective

Rankings and Strategic Management of a University

Warsaw November 27-28, 2017

Organizers

Organizers

Rada Programowa

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - przewodniczący KRASP, rektor PW - przewodniczący Rady,

prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak - rektor UJ, przewodniczący KRUP,

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - rektor AGH, przewodniczący KRPUT,

prof. dr hab. Krzysztof Diks - przewodniczący Polska Komisja Akredytacyjna,

prof. dr hab. Maciej Żylicz - prezes Fundacji Nauki Polskiej

prof. dr hab. Tomasz Szapiro - przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP,

dr inż. Zygmunt Krasiński - dyrektor KPK "Horyzont 2020"

Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy".

 

Partnerzy

Partner merytoryczny: ELSEVIER

HONORARY PATRONAGE

Jarosław Gowin
Minister of Science and Higher Education

Organizers


Conference of Rectors of Academic
Schools in PolandPolish Accreditation CommitteePerspektywy Education Foundation


Substantive Partner

Patrons and partners