Polish Universities in International Perspective

Rankings and Strategic Management of a University

Warsaw November 27-28, 2017

Organizers

Organizers

Rada Programowa

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - przewodniczący KRASP, rektor PW - przewodniczący Rady,

prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak - rektor UJ, przewodniczący KRUP,

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - rektor AGH, przewodniczący KRPUT,

prof. dr hab. Krzysztof Diks - przewodniczący Polska Komisja Akredytacyjna,

prof. dr hab. Maciej Żylicz - prezes Fundacji Nauki Polskiej

prof. dr hab. Tomasz Szapiro - przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP,

dr inż. Zygmunt Krasiński - dyrektor KPK "Horyzont 2020"

Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy".

 

Partnerzy

Partner merytoryczny: ELSEVIER

HONORARY PATRONAGE

Jarosław Gowin
Minister of Science and Higher Education

Organizers


Conference of Rectors of Academic
Schools in PolandPolish Accreditation CommitteePerspektywy Education Foundation


Substantive Partner

Patrons and partners