Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 27-28 listopada 2017

Polskie uczelnie w światowej perspektywie - dobre pozycje wyjściowe

Uczelnie badawcze, inicjatywy doskonałości, rankingi międzynarodowe i krajowe, akredytacje, innowacyjność szkolnictwa wyższego - to najważniejsze tematy poruszone podczas drugiej konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, która odbyła się 27-28 listopada w Warszawie. Wzięło w niej udział ponad 160 uczestników z kraju i zagranicy. Patronat honorowy nad konferencją, zorganizowaną wspólnie przez KRASP, PKA i Fundację Edukacyjną Perspektywy, objął wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

W tegorocznej, drugiej edycji konferencji - której gospodarzami byli prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP, prof. Krzysztof Diks, przewodniczący PKA i Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Perspektywy - wzięli udział znakomici goście: prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w MNiSW, prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, dr Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego „Horyzont 2020”, dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE, dr Łukasz Wojdyga, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Felix Haest, wiceprezes Elsevier – partnera merytorycznego spotkania. Uczelnie reprezentowali rektorzy, prorektorzy, dyrektorzy biur współpracy międzynarodowej, rozwoju, a także nowopowstałych w wielu uczelniach biur do spraw rankingów.

- Chcemy po raz kolejny popatrzeć na nasze uczelnie z perspektywy międzynarodowej, jest to niezbędne dla właściwego rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego – powiedział podczas otwarcia konferencji Waldemar Siwiński, prezes Fundacji.

- Mamy znakomitą infrastrukturę, potencjał naukowy, a także wyśmienitą młodzież – podkreślił prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Warszawskiej. – Najwyższy czas, żeby polski świat naukowy zapraszał do siebie i bywał regularnie na naukowych salonach Europy. Umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju polskich uczelni, zatem jestem przekonany, że podczas kolejnych edycji tej konferencji będziemy mogli podzielić się coraz bardziej spektakularnymi efektami tego procesu.

- Gdy ktoś z młodszych kolegów pyta mnie, ile prac ma napisać, żeby zrobić habilitację, odpowiadam: po prostu dobrze pracuj naukowo, a sukces przyjdzie sam – stwierdził prof. Krzysztof Diks, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej. – Podobnie jest z polską nauką: jeśli chcemy dobrze funkcjonować na arenie międzynarodowej, zacznijmy od siebie, od jakości naszej pracy naukowej.

Profesor Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w MNiSW, przybliżył uczestnikom konferencji założenia i cele nowego systemu ewaluacji, przewidzianego projektem Ustawy 2.0. – Ma ona być zachętą do dążenia do wybitności („excellence”), chcemy bowiem, żeby polska nauka była nie tylko „przeciętnie dobra”. Będziemy doceniać wybitność, bo to najlepsi są naszą przepustką do światowej nauki – powiedział prof. Szumowski.

Podczas ośmiu sesji, które odbyły się w ramach tegorocznej konferencji, eksperci i uczestnicy dyskutowali między innymi o doświadczeniach wdrażania „Excellence Initiatives" w innych krajach, kształtowaniu kultury jakości w badaniach naukowych, uniwersytetach badawczych, miejscu polskich uczelni w rankingach międzynarodowych, możliwościach rankingowania uczelni artystycznych. Ogromne zainteresowanie wzbudziła sesja „Rankingi międzynarodowe bez tajemnic - szanse dla polskich uczelni”, w której wystąpili reprezentanci prestiżowych międzynarodowych zestawień akademickich: Rankingu Szanghajskiego, Rankingu CWTS Leiden i systemu informacyjnego U-Multirank

W czasie konferencji poruszono też obszernie tematykę akredytacji międzynarodowych i innowacyjności polskiej nauki.

Tak jak w roku ubiegłym, konferencji towarzyszyło wręczenie nagród Elsevier Research Impact Leaders, które promują uczelnie przyczyniające się do podniesienia reputacji i zwiększenia postrzegalności polskiej nauki na świecie.

Ustalono też, że następna konferencja z tego cyklu odbędzie się na początku grudnia 2018 roku.

Pełna galeria znajduje się na stronie www.perspektywy.org/warsaw2017/galeria

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Patroni i partnerzy