Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 27-28 listopada 2017

ELSEVIER Research Impact Leaders Awards

Zwycięzcy

Uniwersytet Rzeszowski (w dwóch kategoriach: Agricultural Sciences i Humanities), Gdański Uniwersytet Medyczny (Medical Sciences), Akademia Morska w Gdyni (Engineering and Technology), Uniwersytet Zielonogórski (Natural Sciences) oraz Politechnika Gdańska (Social Sciences) to laureaci konkursu ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2017. Nagrody wręczył prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas gali drugiej edycji konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, która odbyła się 27 listopada w Warszawie.

Intencją Nagrody Elsevier jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze (z lat 2014-2016) prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie.

Kapituła Nagrody bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie. (Regulamin Nagrody)

ELSEVIER Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki. Nagroda jest wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

Nagrody przyznawane są w sześciu dyscyplinach: Agricultural Sciences Engineering and Technology Humanities Medical Sciences Natural Sciences Social Sciences.

Laureatami ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2017 są:

Agricultural Sciences
Uniwersytet Rzeszowski – uczelnia zanotowała najwyższy w Polsce przyrost liczby publikacji w tej dyscyplinie, połączony ze wzrostem liczby autorów. Jednocześnie publikacje Uniwersytetu Rzeszowskiego osiągnęły drugą w Polsce cytowalność w dyscyplinie Agricultural Sciences.
Nagrodę odebrał rektor URz, prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Engineering and Technology
Akademia Morska w Gdyni miała w latach 2014-2016 największy w kraju odsetek publikacji wśród czasopism o najwyższym wpływie w kategorii Engineering and Technology – wyniósł on 33%! Ten wynik na pewno przełoży się w jeszcze większą cytowalność w przyszłości. Nagrodę odebrał prorektor, dr hab. inż., prof. AMG Ireneusz Czarnowski.

Humanities
Uniwersytet Rzeszowski został zdecydowanym zwycięzcą w kategorii Humanities. Na ten wynik wpłynęły przede wszystkim publikacje z dziedziny filozofii, etyki i religii, a szczególnie te traktujące o sztukach walki.
Nagrodę odebrał rektor URz, prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Medical Sciences
Gdański Uniwersytet Medyczny zwyciężył w tej kategorii dzięki temu, że liczba publikacji uczelni wśród najlepszych czasopism w dyscyplinie Medical Sciences rośnie z roku na rok. Jednocześnie cytowalność publikacji GUMed należy do najwyższych w kraju. Uczelnia osiągnęła sukces za sprawą wysoko cytowanych publikacji w czasopismach takich jak Kardiologia Polska, a także New England Journal of Medicine czy Lancet.
Nagrodę odebrał rektor GUMed, prof. dr hab. Marcin Gruchała.

Natural Sciences
Uniwersytet Zielonogórski ma najwyższe w Polsce cytowania w dyscyplinie Natural Science, co wraz z dynamicznym wzrostem liczby autorów oraz liczby publikacji w tej kategorii dało mu przewagę nad konkurentami. Nagrodę odebrał prorektor UZ, prof. dr hab. Giorgi Melikidze.

Social Sciences
Politechnika Gdańska - po raz drugi! - wysunęła się na pozycję lidera dzięki wysokiemu poziomowi współpracy międzynarodowej oraz dużemu wzrostowi liczby publikacji i autorów. Nagrodę odebrał rektor PG, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik.

Regulamin Konkursu

Cel Nagrody. Elsevier wyróżnia uczelnie, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie (visibility) polskiej nauki na świecie. Jest to definiowane poprzez ciągły wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, udziału zagranicznych współautorów oraz cytowalność w danej dyscyplinie.

Kategorie. Nagrody przyznawane są w sześciu szerokich dyscyplinach (według klasyfikacji OECD):

 • Life Sciences/Agricultural Sciences
 • Engineering and Technology
 • Humanities
 • Medical Sciences
 • Natural Sciences
 • Social Sciences

Zasady przyznawania Nagrody. Uczelnie wyłaniane są w poszczególnych dyscyplinach na podstawie algorytmu:

 • Procentowy wzrost liczby publikacji (waga 10%)
 • Procentowy wzrost liczby autorów (waga 10%)
 • Field-Weighted Citation Impact (waga 40%)
 • Field-Weighted International Collaboration (waga 20%)
 • Publications in Top 10 Journal Percentiles (waga 20%)

Powyższe wskaźniki są obliczone na podstawie publikacji afiliowanych przy danej uczelni w bazie Scopus. Do obliczeń zostanie wykorzystana baza SciVal. Pod uwagę brane są uczelnie, których afiliowani autorzy opublikowali co najmniej 50 publikacji w okresie 2014-2016. Aby uczelnia kwalifikowała się do nagrody, musi posiadać uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

Uroczyste wręczenie drugiej edycji ELSEVIER Research Impact Leaders Awards odbędzie się 27 listopada 2017 r. podczas Gali towarzyszącej konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą.

 

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Patroni i partnerzy