Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 27-28 listopada 2017

Organizatorzy

Rada Programowa

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - przewodniczący KRASP, rektor PW - przewodniczący Rady,

prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak - rektor UJ, przewodniczący KRUP,

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - rektor AGH, przewodniczący KRPUT,

prof. dr hab. Krzysztof Diks - przewodniczący Polska Komisja Akredytacyjna,

prof. dr hab. Maciej Żylicz - prezes Fundacji Nauki Polskiej

prof. dr hab. Tomasz Szapiro - przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP,

dr inż. Zygmunt Krasiński - dyrektor KPK "Horyzont 2020"

Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy".

Partnerzy

Partner merytoryczny: ELSEVIER

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Patroni i partnerzy