Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa
15-16 lipca 2021

Andrzej Kaleta

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Profesor Andrzej Kaleta jest absolwentem ówczesnej Akademii Ekonomicznej z 1979 roku. Doktorat uzyskał w 1988, habilitację w 2000 r. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych – w 2014 roku (monografia pt. Realizacja strategii PWE).

Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Kalety koncentrują się w 3 nurtach: ekonomika przemysłu drobnego, polityka przemysłowa, strategia konkurencji i zarządzanie strategiczne.

Dorobek naukowy obejmuje blisko 180 publikacji. Wypromował 11 doktorów. Jest organizatorem cyklicznych konferencji pt. „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”.

Profesor był doradcą w procesach zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach i gminach Dolnego Śląska, współuczestniczył w pracach Biura Rozwoju Wrocławia, był ekspertem ds. priorytetowych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego.

W Uniwersytecie Ekonomicznym prof. Kaleta pełnił funkcję kierownika Katedry Zarządzania Strategicznego, a do roku 2020 przewodniczącego Rektorskiej Komisji ds. opracowania strategii rozwoju i funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 r. jest redaktorem naukowym kwartalnika „Nauki o zarządzaniu” wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Pełni również funkcję prezesa Stowarzyszenia Absolwentów WSH, WSE, AE, UE (funkcja społeczna).

Rektor UE, prof. Kaleta pełni także funkcje środowiskowe. Od 2016 r. jest członkiem Komitetu Nauk o Zarządzaniu PAN, członkiem Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki, a od 2010 r. pełni funkcję członka Rady Programowej Loży Dolnośląskiej BCC.