Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa
15-16 lipca 2021

Arkadiusz Mężyk

Przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej

Od 2020 roku przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej od 2016 roku. Związany z uczelnią od 1987, kiedy ukończył mechanikę i budowę maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PŚl. Na tej uczelni uzyskiwał kolejne stopnie naukowe w zakresie nauk technicznych – doktora w 1994, a w 2002 doktora habilitowanego w oparciu o rozprawę „Optymalizacja własności dynamicznych układów napędowych maszyn”. Od 2007 profesor nauk technicznych. Jest wybitnym specjalistą w wielu dziedzinach – od zagadnień dynamicznych mechaniki ośrodków ciągłych, poprzez zastosowanie metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych, w tym pojazdów hybrydowych, po konstrukcję szybkobieżnych pojazdów wojskowych.

W kadencjach 2011-2022 członek wielu rad naukowych, m.in. Instytutu Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu, ITG KOMAG, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. W 2018 roku został wybrany na wiceprezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, a od 2020 roku jest Przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn PAN. Od 1 września 2020 roku przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA). Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, jest również współautorem 18 patentów, które dotyczą: dynamiki maszyn, mechatroniki oraz projektowania pojazdów wojskowych.