Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa
15-16 lipca 2021

Izabella Pisarek

Prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego

Z opolską Uczelnią związana jest od czasów studenckich. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu,  kierunku Chemia, specjalność: Agrobiochemia. Doktorat: agronomia, 1998 rok, Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Habilitacja: nauki rolnicze w zakresie agronomii, w specjalnościach: gleboznawstwo i ochrona środowiska, 2009 rok, Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W latach 2005-2016 pełniła funkcję Uczelnianego Koordynatora ECTS i pełnomocnika Rektora ds. procesu bolońskiego.

Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia dotyczące zmian jakościowych i ilościowych systemu humusowego w zależności od czynników siedliskowych oraz antropogenicznych.

Prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2016-2020 oraz 2020-2024.