Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa
15-16 lipca 2021

Krzysztof Jóźwik

Rektor Politechniki Łódzkiej

Krzysztof Jóźwik ukończył studia na Wydziale Mechanicznym PŁ w 1987 r., uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W 1998 r. obronił rozprawę doktorską na Wydz. Mechanicznym PŁ, a. nominację profesorską uzyskał w 2014.

Prof. Jóźwik opiekował się zespołem młodych naukowców, który realizował wiele prac dla przemysłu (Dresser-Rand, Faurecia, PSA Citroen&Peugeot, Eurocopter – później Airbus Helicopters), w tym obliczenia i konstrukcję napędu śmigłowego dla najszybszego na świecie helikoptera X3. Od 2007 r. jest dyrektorem Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ.

W latach 2008-2012 kierował zadaniem „Opracowanie mechanicznych zastawek serca oraz układu zasilania powietrza dla sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca” w ramach projektu „Polskie sztuczne serce” i przygotował monografię „Modelling of Blood Flows” (2013 r.).W latach 2006 – 2012 był profesorem wizytującym w Coventry University. Przez 10 lat był członkiem Zarządu Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego. Od 2007 r. jest dyrektorem Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ. Od 2009 r. sprawuje funkcję External Examiner w angielskim Cranfield University. Od września 2020 r. jest Rektorem Politechniki Łódzkiej.