Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa
15-16 lipca 2021

Lauritz Holm-Nielsen

Przewodniczący panelu ekspertów IDUB, b. rektor Uniwersytetu w Aarhus

Lauritz Holm-Nielsen, rektor Uniwersytetu w Aarhus w latach 2005-2013, były przewodniczący międzynarodowego zespołu ekspertów, który dokonał wyboru polskich uczelni badawczych. Jest on również współautorem raportu o polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego „2017 Peer Review Report on Poland’s Higher Education and Science System” przygotowanego przez ekspertów Komisji Europejskiej w ramach Horizon 2020 Policy Support Facility.

W przeszłości pełnił on wiele funkcji w instytucjach działających na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki, m.in. w latach 2012-2015 był wiceprzewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association), zaś w okresie 1993-2005 pracował jako główny ekspert Banku Światowego do spraw szkolnictwa wyższego. Obecnie prezes Duńskiej Fundacji Ochrony Przyrody (Den Danske Naturfond) oraz dyrektor wykonawczy Centrum Chińsko-Duńskiego (Sino-Danish Centre). Naukowo związany z botaniką.