Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa
15-16 lipca 2021

Marek Kwiek

Kierownik Centrum Badań nad Polityką Publiczną UAM w Poznaniu

Profesor zwyczajny, przewodniczący Katedry UNESCO ds. Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego UAM. Jego obszar badawczy to ilościowe studia nad nauką, socjologia nauki oraz badania nad szkolnictwem wyższym. Obecnie koncentruje się na międzynarodowej współpracy badawczej, produktywności akademickiej, stratyfikacji w nauce i globalnych elitach akademickich. Profesor Kwiek był głównym badaczem lub kierownikiem zespołu krajowego w 25 międzynarodowych projektach badawczych w zakresie szkolnictwa wyższego finansowanych przez Komisję Europejską; Europejską Fundację Nauki oraz fundacji Fulbrighta, Forda i Rockefellera, które przyciągnęły około 2,5 miliona euro grantów badawczych.

Profesor Kwiek opublikował około 200 artykułów i rozdziałów w książkach oraz 4 monografie monograficzne i publikuje obszernie w najważniejszych czasopismach naukowych.

Profesor Kwiek jest również międzynarodowym ekspertem ds. polityki szkolnictwa wyższego dla Komisji Europejskiej, USAID, OECD, Banku Światowego, UNESCO, OBWE, Rady Europy, rządów krajowych i instytucji szkolnictwa wyższego oraz doradcą ds. reform szkolnictwa wyższego w okresie transformacji Państwa.