Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa
15-16 lipca 2021

Marek Pawełczyk

Prorektor Politechniki Śląskiej ds. nauki i rozwoju

Specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania, cyfrowego przetwarzania sygnałów. Związany z Politechniką Śląską od 1999 roku. W 2016 roku wybrany na funkcję Vice-President for Professional Relations instytutu naukowego International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) działającego od ponad 20 lat i zrzeszającego członków z 70 krajów. Od wielu lat współorganizuje kongresy naukowe, był także członkiem 45 komitetów naukowych konferencji międzynarodowych.

Członek Komitetu Automatyki i Robotyki oraz Komitetu Akustyki PAN. Jest także członkiem trzech komitetów naukowych w International Federation of Automatic Control, pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich. Autor lub współautor 175 publikacji naukowych, 3 monografii w języku angielskim, 5 zgłoszeń patentowych. Jest przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w kadencji 1 czerwca 2020 – 31 maja 2022 r.