Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa
15-16 lipca 2021

Stanisław Kistryn

Pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. współpracy w ramach Una Europa

Fizyk jądrowy (studia magisterskie ukończył na UJ w 1984 r.), profesor w Zakładzie Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Alma Mater pełni funkcje pełnomocnika rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa oraz przewodniczącego zespołu koordynującego Inicjatywę Doskonałości – Uniwersytet Badawczy. W latach 2012-2020 prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Pełni funkcję członka Dyrekcji-Skarbnika zrzeszenia Uniwersytetu Europejskiego Una Europa, a także reprezentanta UJ w Europejskiej Sieci Uniwersytetów Badawczych The Guild.