Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 27-28 listopada 2017

Mówcy

Bogusław Smólski

Profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie elektroniki mikrofalowej, interferometrii, techniki mikrofalowej oraz techniki urządzeń radarowych. Generał brygady Wojska Polskiego, były komendant - rektor Wojskowej Akademii Technicznej, były pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki WAT. W 1977 r. uzyskał stopień doktora a w 1981 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W 1992 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Od 1983 r. jest członkiem Komitetu Elektroniki i Komunikacji Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994 - 2000 członek Komisji Badań Stosowanych Komitetu Badań Naukowych. Od 1995 r. członek, a od 2001 do 2006 r. przewodniczący Rady Dyrektorów Polskiego Oddziału Armed Forces Communications and Electronics Association (USA). W latach 1996-1998 Członek Rady Agencji Techniki i Technologii. Od 1995 r. w Radach Naukowych Instytutu Łączności i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Od 1982 r. współorganizator oraz członek Komitetu Naukowego International Conference on Microwaves MIKON. Od 2003 r. członek Komitetu Programowego European Radar Conference EuRAD.

Od 2004 r. członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), a od 2005 r. Przewodniczący Komisji Nauki KRASP. W latach 2004 - 2007 przewodniczył Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych. Od 2007 r. do końca 2010 r. organizator a następnie pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W 2015 r. wybrany Przewodniczącym Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Jest autorem lub współautorem 5 podręczników akademickich, około 100 artykułów i referatów naukowych oraz 8 patentów. Jest promotorem 9 zakończonych przewodów doktorskich, recenzentem wielu rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu profesora.

Go to: Speakers

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Patroni i partnerzy