Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 27-28 listopada 2017

Mówcy

Dominik Rozkrut

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Dr Dominik Rozkrut specjalizuje się w dziedzinie statystyki i ekonometrii, a swoje zainteresowania badawcze skupia przede wszystkim na statystycznych metodach pomiaru nauki, techniki, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, statystyce transportu i gospodarki morskiej, wykorzystaniu metod klasyfikacji i analizy danych. Prowadzi aktywnie badania naukowe. W swoim dorobku ma blisko sto opublikowanych pozycji naukowych.

Uczestniczył w przygotowaniu wielu opracowań o charakterze naukowo-wdrożeniowym. Był m.in. członkiem Komitetu Sterującego pracy badawczej ESSLait - ESSnet on Linking of Microdata to Analyse ICT Impact realizowanego ze środków Komisji Europejskiej. Wielokrotnie był współorganizatorem konferencji naukowych.

Pracował i pracuje w kilku zespołach międzyresortowych, m.in. w Zespole ds. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Zespole ds. opracowania Strategii Polityki Społecznej województwa zachodniopomorskiego, Zespole ds. Strategii Polityki Rolnej województwa zachodniopomorskiego oraz Zespole ds. foresight’u rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. Jest przewodniczącym międzyresortowego zespołu ds. Statystyki Nauki, Techniki i Innowacji. Od 2007 roku był Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Go to: Speakers

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Patroni i partnerzy