Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 27-28 listopada 2017

Mówcy

Jacek Namieśnik

Rektor Politechniki Gdańskie w kadencji 2016-2020. W latach 1990-1996 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, a w latach 1996-2002 i ponownie 2005-2012 dziekana tego wydziału. Od 1995 roku jest też kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej, która uzyskała status Centrum Doskonałości. Równocześnie z pełnieniem obowiązków Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik objął w kadencji 2016-2020 funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).

Prof. Jacek Namieśnik to specjalista z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, głównie nowych rozwiązań aparaturowych i metodycznych w zakresie przygotowania próbek do analizy. Autor lub współautor blisko 700 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac, które ukazały się w innych czasopismach. Prace znajdujące się w dorobku prof. Jacka Namieśnika cieszą się dużym zainteresowaniem w środowisku naukowym, czego przejawem jest 7755 niezależnych cytowań oraz wartość liczbowa indeksu Hirscha wynosząca 46 (wg Web of Science na dzień 20.07.2017). Prof. Namieśnik ma na swoim koncie 10 przyznanych patentów, w tym 1 europejski.

W 2016 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie. Wybitny dorobek naukowy prof. Jacka Namieśnika został uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w roku 2017.

Go to: Speakers

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Patroni i partnerzy