Fundacja Edukacyjna Perspektywy szanuje Twoje prawo do prywatności. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wdrożoną polityką prywatności, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

W związku z koniecznością dostosowania procesu gromadzenia i przetwarzania danych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy do przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obowiązującego od 25 maja 2018 r. konieczne stało się, by użytkownik wyraził zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora.   

Zgoda jest dobrowolna, można ją w każdej chwili anulować.

Rozdział Pliki Cookies dotyczy wszystkich użytkowników korzystających z serwisów internetowych należących do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy,  a rozdział Dane Osobowe i następujące po nim rozdziały dotyczy wyłącznie osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Portalu (w tym odbiorców wiadomości Newsletter).

 

Pliki cookies

Do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach używane są pliki cookies, a więc niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Dostęp do informacji o korzystaniu przez użytkowników z naszej strony mają także podmioty powiązane oraz nasi zaufani partnerzy, którzy również wykorzystują pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam, oraz analizowania ruchu na naszych stronach i w Internecie. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, och używanie może zostać ograniczone lub całkowicie zablokowane, co może skutkować utrudnieniami w korzystaniu z niektórych funkcji portalu.

Dane osobowe

Gwarantujemy Ci prawo dostępu do Twoich danych; ich sprostowania, usunięcia z bazy, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO. Dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody.

Powyższe uprawnienia przysługują również wówczas, gdy dane były przetwarzane przez Administratora prawidłowo i gdy nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane przetwarzane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy
Użytkownikom – tak długo, jak sami o tym zadecydują - przysługuje prawo do anonimowości. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) – wynikające z ogólnych zasad Internetu - są wykorzystywane przez Fundację w celach technicznych ( administrowanie serwerem). Korzystanie z usług Fundacji, takich jak poczta e-mail,  musi być poprzedzone wypełnieniem formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. wiek, płeć, województwo).

Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań. Dane demograficzne (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) mogą również być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookies) i wykorzystywane w celu badania preferencji użytkowników i lepszego dostosowania do jakościowego progresu naszych usług. Dane te są  pozbawione wówczas jakichkolwiek oznaczeń identyfikujących (obowiązuje, obligatoryjny dla nas, proces anonimizacji), przechowujemy je nie dłużej niż dwa miesiące.

Sposób ochrony danych osobowych użytkownika
Zarówno formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się, a także proces proces logowania się do zasobów Fundacji (czyli autoryzacji) realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, zwiększającego ochronę transmisji danych w Internecie. Powierzone nam informacje przechowujemy i przetwarzamy zachowując odpowiednie, spełniające wymogi prawa, środki bezpieczeństwa.

Twoje prawo do prywatności a udostępnianie informacji statystycznych
Fundacja Edukacyjna Perspektywy sporządza na podstawie uzyskanych informacji okresowe zestawienia statystyczne i raporty. Publikujemy je na łamach Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy oraz na naszym portalu Perspektywy.pl. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
Fundacja Edukacyjna Perspektywy każdemu użytkownikowi gwarantują wgląd, możliwość modyfikacji i usunięcia posiadanych przez nas danych osobowych o użytkowniku. Dodatkowo możliwe jest pisemne powiadomienie Administratora pod adresem: Fundacja Edukacyjna Perspektywy 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prawo wyboru
Większość treści dostępnych w serwisach Administratora jest dostępna bez konieczności podawania danych użytkownika, jednak niektóre usługi i serwisy wymagają zapisania się – naturalnie dobrowolnie - z gwarancją rezygnacji w dowolnym momencie.

Chętnie poznamy Twoje uwagi. Zależy nam na profesjonalnej ochronie powierzonych nam przez Ciebie danych, pragniemy dostarczyć Ci wielu korzyści wynikających z zaufania do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do portalu www.perspektywy.org oraz jego wszystkich elementów składowych (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w portalu) należą do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Zawartość portalu podlega ochronie prawnej na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Zawartość portalu może być odtwarzana, przeformatowywana i drukowana wyłącznie do własnego osobistego użytku o niekomercyjnym charakterze. Poprzez wejście na portal www.perspektywy.org użytkownik akceptuje powyższe zastrzeżenie i potwierdza, że nie będzie odtwarzał, publikował, powielał, sprzedawał i przekazywał komukolwiek treści zawartych w portalu, w tym również nie będzie ich udostępniał nikomu w ramach firmy lub organizacji, w której funkcjonuje – bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Fundacji.

W przypadku uzyskania takiej wcześniejszej pisemnej zgody, rozpowszechnianie treści portalu www.perspektywy.org możliwe będzie pod warunkiem, że zostaną one przedstawione w tej samej formie, co oryginalnie i zaopatrzone w napis „Treść udostępniona za zgodą Fundacji Edukacyjnej Perspektywy” wraz linkiem do portalu www.perspektywy.org. Nie zezwala się na zmiany w treści, tabelach i grafice, muszą one być zachowane tak, jak występują na www.perspektywy.org.

Administratorem Danych Osobowych jest firma Fundacja Edukacyjna Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000176397, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5262219297, REGON: 013131640.