Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 27-28 listopada 2017

Mówcy

Beata Guczalska

Prorektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, prof. AST dr hab., teatrolog i krytyk teatralny. Wcześniej pełniła funkcję dziekana Wydziału Reżyserii Dramatu. Absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1998 na Wydziale Filologicznym UJ otrzymała stopień doktorski na podstawie pracy pt. Jerzy Jarocki – artysta teatru, promotorem pracy był profesor Emil Orzechowski.

Habilitowała się w 2015 na Wydziale Polonistyki UJ na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. „Aktorstwo polskie: generacje”. Laureatka Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych (2015) oraz nagrody dla „Teatralnej Książki Roku” przyznawanej w ramach Nagrody im. Stanisława Ignacego Witkiewicza (2015) za książkę „Aktorstwo polskie. Generacje”.

Go to: Speakers

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Patroni i partnerzy