Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 27-28 listopada 2017

Mówcy

Gero Federkeil

Gero Federkeil, Manager in Charge of Rankings, CHE-Centre for Educational Development, Germany. Since 2000 he has been working at the CHE Centre for Higher Education Development as a project manager. His main fields of work are ranking, evaluation, quality management and performance indicators.

He is coordinating the international ranking activities at CHE and has published on quality assessment and rankings. He is a member of the German Association of Higher Education Research and the German Association of Evaluation. He started to work for the German Science Council in 1993 where he focused on higher education, evaluation and indicators, higher education and employment and on university medicine. He conducted many evaluations of German higher education institutions.

CHE - Head of International Rankings, IREG Observatory - Vice President

Go to: Speakers

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Patroni i partnerzy