Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 27-28 listopada 2017

Mówcy

Aleksy Pocztowski

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst i Volkswagen Stiftung.

Go to: Speakers

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Patroni i partnerzy