Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 27-28 listopada 2017

Mówcy

Paul Wouters

Paul Wouters, Professor of Scientometrics, Director of Centre for Science and Technology Studies Leiden University (the Netherlands). Wouters is member of the editorial boards of Social Studies of Science, the Journal of the American Society for Information Science and Technology, Scholarly Communication, and Cybermetrics.

He has been member of the council of the Society for the Social Study of Science and is currently member of the board of the Dutch graduate school Science, Technology, and Modern Culture (WTMC). He is involved in the European project NESSHI and is PI of the 7th Framework project ACUMEN.

Go to: Speakers

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Patroni i partnerzy