Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 27-28 listopada 2017

Mówcy

Maciej Żylicz

Studiował fizykę i biologię na Uniwersytecie Gdańskim. Habilitację i tytuł profesora uzyskał z zakresu biologii molekularnej i biochemii. W latach 1980-1999 nauczyciel akademicki UG (w tym w latach 1990-1993: prorektor ds. nauki), a w latach 1999-2005 - UW. W latach 1999-2016 pracownik naukowy Międzynarodowego  Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Od 2005 r. jest prezesem zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jego prace naukowe z zakresu białek szoku termicznego są szeroko cytowane (24 prace cytowane powyżej 100 razy).

Wyizolował i opisał pod względem biochemicznym pierwsze białka szoku termicznego, wykazał ich udział w replikacji DNA oraz wraz z współpracownikami opisał ich rolę opiekuńczą w dysocjacji agregatów białkowych, zwijaniu się i degradacji białek. Odkrył ich udział w transformacji nowotworowej. Jego ostatnie badania mogą mieć implikacje kliniczne.  Członek wielu krajowych i zagranicznych akademii nauk, laureat licznych nagród naukowych (w tym Nagrody FNP). Doktor honoris causa Uniwersytetów: Wrocławskiego, Gdańskiego i Jagiellońskiego.

Prof. Maciej Żylicz studied physics and biology at the University of Gdańsk and earned his doctoral degree and professorship in the field of molecular biology and biochemistry. In 1980–1999 he conducted a research at the University of Gdańsk (in 1990–1993 as vice rector for research), and in 1999–2005 at the University of Warsaw. During 1999–2016 he was a head of the Department of Molecular Biology at the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw. Since 2005 he has been serving as president of the executive board of the Foundation for Polish Science. His research on heat-shock proteins has been widely cited (24 papers cited more than 100 times). He has isolated and provided a biochemical description of the first heat-shock proteins, demonstrated their involvement in DNA replication, dissociation of protein aggregates, folding and degradation of other proteins. He discovered the involvement of molecular chaperones in activation of tumour suppressor protein, p53. His recent research on chaperone-dependent chemoresistance of cancer cells may have clinical implications. He is a member of numerous Polish and foreign scientific academies and the winner of many scientific awards (including the Foundation for Polish Science Prize). He holds honorary doctorates from the University of Wrocław, the University of Gdańsk, and Jagiellonian University.

 

Go to: Speakers

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Patroni i partnerzy